SK
EN

DYCH INTIMITY/ Dark Matter(s)

INTIMACY BREATH

Guillaume Fromentin

2.-3. September, 14:00/ 30 minútové bloky /Z1

Tma nie je nedostatok svetla, ale plnohodnotný zážitok, v ktorom môžete zahodiť strach a zjemniť každý pocit, každý vnem, ako keby vás v tme od sveta neoddeľovala žiadna hranica. Všetko sa stráca a vy vnímate prítomnosť, ako je vaše telo v tme bdelé a sebavedomé. Ochutnajte túto kolektívnu slobodu a zachyťte, čo ubúda a čo pribúda. Čas vymazať okolie našej spoločnosti.

Pozri ďalšie Krepoviny