SK
EN

ECSTATIC FLORA

Beáta Kolbašovská

1.-3. September /Cowork space

Interaktívna environmentálna video inštalácia

Videli ste už niekedy čo sa stane s obyčajnou šošovicou keď sa na ňu pri klíčení zabudne? Táto strukovina poslúži v našom bio labe ako džungľa pre interaktívnu video inštaláciu. Diváci budú môcť pomocou rôznych malých nástrojov meniť bio environment, ktorý sa bude zároveň nahrávať na kameru ako výstup pre Krepi Rádio. Vznikne tak participatívny experiment, kde si každý môže vytvoriť vizuál a stať sa na chvíľu real time vjom. Tematicky inštalácia kontrastuje medzi mikrom a makrom, životom a technológiou a aktívne zapája návštevníka do diela.

Pozri ďalšie Krepoviny