SK
EN

Follow your needs!

Martin Talaga, Helena Araujo, Šárka Nohelová, Kristína Chmelíková , Yi-Jou Tokar Sun, Markéta Dulavová, Matthew Rogers

Počas všetkých festivalových budete mať možnosť vyskladať si svoju mapu aktivít, ktoré práve v ten deň “potrebujete”. 

J e m n á s t i m u l á c i a. 

H r a v á s t i m u l á c i a. 

D r s n á s t i m u l á c i a

Sprevádzajúci umelci : Martin Talaga, Helena Araujo, Šárka Nohelová, Kristína Chmelíková , Yi-Jou Tokar Sun, Markéta Dulavová, Matthew Rogers

Pozri ďalšie Krepoviny