SK
EN

KRE:PÍ ORCHESTRA

Nano vjs + Krepí team

2. September 2022, 21:00 /Exteriér

Interaktívny koncert/Audiovizuálna inštalácia v pohybe 

Audiovizuálny orchester, do ktorého sa môže zapojiť každý, aj keď nemá hudobný sluch. Pomocou multimediálnych medailí bude mať každý člen orchestra k dispozícii hudobný nástroj. Spolu tak v reálnom čase vytvoria audio - vizuálnu kompozíciu, koncert, ktorý bude skrz úplnú improvizáciu rôznorodý. Nové médiá využijeme ako nástroj pre lepšiu komunikáciu medzi ľuďmi. Členovia orchestra počúvajú svojich spoluhráčov a vzniká tak vzájomný dialóg v zvukovom súznení. Nič nie je dopredu pripravené, ide sa live!

Pozri ďalšie Krepoviny