SK
EN

Nano vjs

nano vjs

1.-3. September 2022, 20:30 /Exteriér

Interaktívna video performance

Interaktívna video performance, ktorej obsah tvoríme a tvoríme všetci. Pohľad do blízkej minulosti nás pohltí. Čo sme robili pred niekoľkými sekundami a prečo sa od toho nemôžeme odtrhnúť? Ako vieme ovplyvniť náš pohyb, keďho uvidíme posunutý v čase? Je narcistická porucha súčasťou každého z nás? Vidíme sa radi v zrkadle? Je práve uplynulý okamih už história? Všadeprítomné nahrávacie a snímacie zariadenia sú každodennou súčasťou našich životov. Poďme skrz nich vytvoriť participatívny experiment.

Pozri ďalšie Krepoviny