SK
EN

NO SHADES COLOR

Karlos Šimek

1.-3. Septembra 2022

Zvukovo-svetelná inštalácia. Procesuálna inštalácia, ktorej koniec vyvrcholí počas sobotňajšieho večera.

Pozri ďalšie Krepoviny