SK
EN

RESILIENCE (inštalácia)

RESILIENCE (installation)

Tomáš Hubinský

Otvorenie priestorovej inštalácie/experimentu v priestoroch sály Z2.

Pozri ďalšie Krepoviny