SK
EN

URBAN SENSES

Matthew Rogers a Jan Dubský

2.-3. September 2022 /Mesto

urbánna interaktívna performance

Kde si? Ako sa tu cítiš? Čo vnímaš? Vynárajú sa ti nejaké konkrétne spomienky alebo asociácie? Ako by si to opísal tu a teraz?

Urban Senses je jedinečná skupinová hra, expedícia za hľadaním tajomstiev v našom bezprostrednom prostredí/okolí. Na rôznych miestach hádžeme kockou, riadime sa pokynmi a prichádzame bližšie komuz, čo sa okolo nás skutočne deje. Spomalením a zameraním nášho vnímania nanovo prežívame stretnutie so zdanlivo obyčajným okolím. Urban Senses je pokusom objaviť zázraky pod povrchom  profánneho, vrátane aj toho škaredého a prekvapivo krásneho.

Pozri ďalšie Krepoviny