Detritus / INTERAKTÍVNA VIDEOINŠTALÁCIA

KEDY A KDE?

31. 8. 2023

21:00

Záhrada

1. 9. 2023

21:00

Záhrada

2. 9. 2023

21:00

Záhrada

Detritus

Gabor Kitzinger (HU)

Gabor Kitzinger je pionier vizuálneho umenia žijúci v Budapešti, ale pôsobí po celom svete okrem Antarktídy. Pre festival Krepí pripravil interaktívnu projekciu pre viacerých divákov, ktorá kontempluje na tému paralelných vesmírov v priamej súvislosti s imaginatívnou faunou virtuálnej záhrady. 

Divák sa nachádza v mŕtvom priestore, ktorý vidí z nízkeho podhľadu, ako by bol malým chrobákom, no po chvíli sa okolo neho objavujú entity z neexistujúcej reality pripomínajúce rastliny. Vzniká tak okolo neho jeho vlastný miniatúrny záhon, ktorý polieva svojou prítomnosťou.

PROGRAM

Program Kre:pí 2023

Timeline a prehľad dní
Stiahni PDF
Návrat hore