Kre:Pí FESTIVAL 2023

ZAŽI SVOJ PODTITUL

31. 8. - 2. 9. 2023

Kre:Pí 2023

Aj napriek tomu, že je Kre:Pí festivalom, každoročne sa snaží vymknúť tradičnej predstave o festivale a nebyť len zoskupením programu a aktivít. Snaží sa nebyť len festivalom, ale ísť „za“. Kre:Pí je zážitkom. Kre:Pí je pocitom. Kre:Pí je atmosférou.

Tento rok sme sa rozhodli neponúknuť vám – návštevníkom (či už priamym návštevníkom festivalu v priestoroch CK Záhrada, alebo nepriamych účastníkov, ktorí prišli len stráviť čas bez vedomosti o festivalovom programe) – pocit, či zážitok, ktorý vo vás má tento ročník festivalu vyvolať. Rozhodli sme sa neposkytnúť vám návodnú tému, aby ste svoje zážitky nutne interpretovali nejakým predznačeným spôsobom. Rozhodli sme sa, že podľa vzoru rôznosti ľudského prežívania necháme voľnú ruku návštevníkom, aby si vo festivale a jeho programe našli to, čo pre nich tento ročník bude znamenať. To, čo pre nich v konkrétny moment, na konkrétnom mieste s konkrétnymi ľuďmi znamená byť Kre:Pí. Aby si vytvorili vlastný zážitok z toho, čo bude počas víkendu na prelome augusta a septembra pre návštevníkov festivalových, či Záhradných pripravené v priestoroch a zákutiach CK Záhrada. A že toho bude mnoho! Rôznosť vnemov, varieta zážitkov a nekonečné množstvo pocitov a dojmov – práve o to sa snažíme každoročne v rámci každej z tém. Tento rok sme sa však rozhodli spraviť z toho primárny cieľ – „doplň si svoj… podtitul / zážitok / atmosféru / … festival“.

Kre:Pí vždy podprahovo podporoval mimo rôznorodosti umenia práve rôznorodosť prežívania, a preto si príďte 31.8. – 2.9. zažiť svoj / náš Kre:Pí festival svojím vlastným spôsobom a zdieľajte tento zážitok spoločne s nami.

Performance art

Čo všetko je a môže byť performance? Kto je divák a kto umelec? Aký je medzi nimi vzťah?

Inštalácie

Aj tento rok bude pre vás v priestore Záhrady k zažitiu/dotyku/potešeniu zmyslov počas celého festivalu niekoľko inštalácií.

Workshopy

Počas festivalu budú prebiehať krátke aj dlhšie workshopy, aktivity pre potešenie, zábavu, ale aj skúmanie.

Party

Súčasťou festivalovej atmosféry je samozrejme party mood. Tento ročník sa o to postará aj DJ Spring, tanečník, ktorý vie púšťať do tanca aj do sedu. Náladu podporí aj domáci live techno projekt dvoch DJ, Motrogon.

Partneri

História

Návrat hore